E-learning News

Elearning IAIN Antasari tersedia Google Play Store dan App Store OS

 
Picture of Super Admin
Elearning IAIN Antasari tersedia Google Play Store dan App Store OS
by Super Admin - Tuesday, 16 December 2014, 4:04 PM
 

Aplikasi elearning telah tersedia di Google Play Store untuk Android dan App Store untuk IOS Iphone. Cari dengan kata kunci moodle  pty. ltd.  Instal pada smartphone dan portal elearning IAIN Antasari  akan selalu terkoneksi dari perangkat. Enjoy!