E-learning News

Selamat Datang Mahasiswa Baru

 
Picture of Super Admin
Selamat Datang Mahasiswa Baru
by Super Admin - Tuesday, 6 September 2016, 8:39 PM
 

Selamat datang mahasiswa baru IAIN Antasari!   Nikmati  blended learning melalui portal ini. Tanyakan ke dosen  enroolment key!